Kereső_doboz

Garancia

Garanciális feltételek

Határozottan felhívjuk Vevőink figyelmét arra, hogy az általunk forgalmazott termékek valamely a Vevő által elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

A jótállási jeggyel kapcsolatos tudnivalók:
A vásárló a vásárlásáról számlát kap. A számla jótállási jegyként elfogadott. Kérjük, vigyázzon rá.

A jótállás ideje:

Cégünk az általa eladott termékekre a vásárlástól számított 1 év telephelyi garanciát vállal.

Ami a garanciális ügyintézéshez szükséges
Garanciális igény benyújtása esetén az ügyintézéshez a következőkben felsoroltak szükségesek.
Amennyiben ezek közül bármelyik hiányzik, a garanciális igény automatikusan elutasításra kerül.

  • A termék.
  • A termék vásárlását igazoló számla.
  • A termék beszerelését végző szakszerviz által kiállított  beszerelési számla, beszerelési nyilatkozat, munkalap.
  • A kulcsmásolást végző vállalkozás által kiállított számla.
  • A gépjármű adatai, forgalmi engedély adatlap részének másolata.
  • Kitöltött hibafelvételi jegyzőkönyv (lentebb letölthető).


A jótállással kapcsolatos tudnivalók:
A jótállási idő a termék a vevő részére történt átadásának napjával kezdődik.

Jótállási igény nem érvényesíthető:
A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát bizonyíthatóan

- nem rendeltetésszerű használat, átalakítás,

- szakszerűtlen otthoni vagy haveri szerelés, 

- penge "átütése" és ebből adódó flip törés, vagy penge lötyögés,

- nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl. hőhatás, vegyszerrel való érintkezés)

- külső erőszak (megrágta a kutya...)

- nem üzemszerű kopásnak tulajdonítható hiba,

- vásárlás tényét igazoló fizetési bizonylat, számla hiánya.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
 (a) elsősorban - választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
 (b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni, választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(2) A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Hibafelvételi jegyzőköny letöltése itt. (.pdf)

 A termékek visszaküldése postai vagy más futár útján történhet a Riasztósember.hu Kft (1185 Budapest, Kupeczky u. 16.).

Figyelem, a visszaküldés költsége a vevőt terheli!

Amennyiben a reklamáció jogos, úgy az eladó 14 napon belül saját költségén kiszállítatja a cserélt terméket, vagy amennyiben a csere nem lehetséges, úgy visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára a termék árát.